Staatssteun

De dienstverlening van Subsidia behelst naast subsidieverwerving in toenemende mate advisering op het gebied van staatssteun. Deze diensten bestaan uit het analyseren van- en adviseren over voorgenomen steun, leidend tot het ‘staatssteunproof’ inrichten van de steun.

Uitgangspunt hierbij is, dat allereerst wordt onderzocht of staatssteun kan worden voorkomen en indien dat niet mogelijk is, of gebruik kan worden gemaakt van de minimis of een vrijstellingsverordening.

Indien daartoe aanleiding is, verzorgen wij de aanmelding van voorgenomen steun (prenotificatie en notificatie), leidend tot een besluit van de Europese Commissie.

Er is ervaring opgedaan met investeringssubsidies, leningen en garanties.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.