Aanvragen

Wij schrijven een inhoudelijk en financieel goed onderbouwd concept projectvoorstel. Vervolgens voeren wij samen met u overleg met de subsidieverstrekker en stellen de definitieve versie van de aanvraag op, inclusief bijlagen.
In deze fase kan onze betrokkenheid variƫren van een second opinion tot het volledig verzorgen van de aanvraag.

Wij zorgen voor het tijdig indienen van de definitieve subsidieaanvraag.

Tijdens de beoordeling kan de subsidieverstrekker een aantal vragen stellen over het ingediende projectvoorstel. Wij verzorgen samen met u hiervan de beantwoording.

Op uw aanvraag volgt een beslissing in de vorm van een toekenning (verlening) of afwijzing van subsidie. De beschikking is een document waarin de reden van toekenning (verlening) of afwijzing staat beschreven, alsmede de voorwaarden waaronder u uw project moet uitvoeren om de toegekende (verleende) subsidie uiteindelijk ook uitbetaald te krijgen.

Tegen een beschikking staat een bezwaarmogelijkheid open bij de subsidieverstrekker en eventueel in vervolg daarop beroep bij een derde instantie. Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures maakt integraal onderdeel uit van onze dienstverlening.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.