Referenties

Op deze pagina vind u alle referenties van Subsidia, wij hebben brede ervaring in de volgende sectoren:

• Chemie • Rubber en kunststof
• Elektronica • Scholingsinstellingen
• Energie • Staal
• Gemeenten • Transport
• Machinebouw • Tuinbouw
• Metaal • Voeding en genotmiddelen
• Milieutechniek • Waterschappen
• Olie en gas • Weg- en waterbouw
• Papier en karton • Woningbouw

 

Ten behoeve van cliënten zijn vele projectvoorstellen geschreven en gehonoreerd. Subsidieregelingen waar aanspraak op is gemaakt, zijn afkomstig van provincies, de Rijksoverheid en de Europese Commissie.

Regelmatig is de eerste plaats in een subsidietender behaald.

Tevens is een aantal notificaties van voorgenomen steun begeleid tot en met goedkeuring door de Europese Commissie.

Voorbeelden van aansprekende projecten waar de afgelopen jaren met succes aan is gewerkt:

 • Mestverwerking Scherpenzeel;
 • Technologie en Zorg Academie;
 • Bedrijfsverplaatsing VIKA;
 • Aardwarmteproject GeoMEC-4P
 • de nieuwbouw van een kaasfabriek door A-ware te Heerenveen;
 • de oprichting van een gezamenlijk laboratorium door Vitens en Wetterskip Fryslan;
 • het eerste Nederlandse offshore windpark: NoordzeeWind, een joint venture van Shell en Nuon;
 • een houtgestookte biomassawarmtekrachtcentrale: BMC Lelystad;
 • een grootschalig distributienet voor CO2-levering aan de glastuinbouw: OCAP, een joint venture van Volker Wessels en Linde Gas Benelux;
 • een gasgestookte elektriciteitscentrale: SloeCentrale, een joint venture van EDF en DELTA;
 • duurzame energievoorziening in nieuwbouwwijk Berckelbosch door Ballast Nedam;
 • de realisatie van tankstations voor het rijden op aardgas door Ballast Nedam;
 • realisatie van een Smart Grid door glastuinbouwbedrijven op AgriportA7;
 • de realisatie van een afvalverwerkingscentrale in Amsterdam;
 • de ontwikkeling van een proces voor hergebruik van bitumen;
 • de realisatie van windparken, onder andere in de Wieringermeer;
 • investeringen in innovatieve technologiën voor papierproductie;
 • de realisatie van een barriet-fabriek voor de olie & gas industrie in Marokko;
 • verwerving van ESF-subsidie voor Corus;
 • verwerving van subsidie voor het scholen en reïntegreren van Wajongeren;
 • verwerving en afhandeling van ESF-Equal voor een samenwerkingsverband van scholingsinstellingen;
 • de realisatie van geïntegreerde PV-systemen in dakbedekking;
 • de ontwikkeling van nieuwe PV-technologie door een samenwerkingsverband van DELTA, ECN en Philips;
 • de ontwikkeling van nieuwe biobrandstoffen door een samenwerkingsverband van een universiteit en een energiebedrijf;
 • onderzoek naar- en de ontwikkeling van membranen voor waterzuivering;
 • Bio-WKK op pyrolyse-olie, een samenwerking van WNH, BTG-BTL en OPRA Turbines;
 • demonstratie van hoog innovatieve PV-technologie (op basis van RGS-wafers) door Sunergy;
 • onderzoek naar de herbenutting van restwarmte van AkzoNobel Chemicals door Siemens, Stork en Thales;
 • Bio Supply: een joint venture van VolkerWessels en Linde Gas Benelux voor de benutting van duurzame CO2 in de glastuinbouw in de Zuidplaspolder;
 • de realisatie van een fabriek voor waterfilters in Shaogang, China door IMT;
 • de technologische ontwikkeling van een Concentrated Solar Power (CSP) pilotplant  door NEM;
 • IPC-project Bedrijvenpark Twentekanaal;
 • toepassing van absorptiekoeling in een industriële omgeving;
 • Warmtenet Hengelo: Intelligent Energy Europe (IEE);
 • Dutch National Platform Build Up Skills (H2020 en IEE);
 • Energy4Flexibility, een samenwerking van Arcadis, Alliander, Greenchoice, Ekwadraat en DCGV in Greenport Venlo (IEE);
 • Eweb TKI Smart Grids, een samenwerking van Westland Infra en ECW Netwerk op AgriportA7 in de Wieringermeer;
 • Startershuis Deventer (EFRO);
 • Windpark Kreekraksluis;
 • WKK Kruiningen;
 • BUSNL Pillar II (IEE):
 • Stoompijpleiding Botlek Zuid, een samenwerking van Stedin, AVR en AkzoNobel;
 • MeppelEnergie: duurzame energievoorziening in Nieuwveenselanden, een investeringsproject van Rendo en de gemeente Meppel;
 • BUILD UP Skills to Business (Horizon2020);
 • Geothermal Directional Drilling (Demonstratie Energie Innovatie);
 • Glasparel+: een innovatief gietwatersysteem;
 • Geothermie Pijnacker-Noord;
 • PPS Transport en Logistiek;
 • Smart Grid ECW Netwerk;
 • Meerlanden: CO2 uit biomassa

Vragen? Neem gerust contact met ons op.