Referenties

Op deze pagina vind u alle referenties van Subsidia, wij hebben brede ervaring in de volgende sectoren:

• Chemie • Rubber en kunststof
• Elektronica • Scholingsinstellingen
• Energie • Staal
• Gemeenten • Transport
• Machinebouw • Tuinbouw
• Metaal • Voeding en genotmiddelen
• Milieutechniek • Waterschappen
• Olie en gas • Weg- en waterbouw
• Papier en karton • Woningbouw

 

Ten behoeve van cliënten zijn vele projectvoorstellen geschreven en gehonoreerd. Subsidieregelingen waar aanspraak op is gemaakt, zijn afkomstig van provincies, de Rijksoverheid en de Europese Commissie.

Regelmatig is de eerste plaats in een subsidietender behaald.

Tevens is een aantal notificaties van voorgenomen steun begeleid tot en met goedkeuring door de Europese Commissie.

Voorbeelden van aansprekende projecten waar de afgelopen jaren met succes aan is gewerkt:

 • P4S Bio-actief koolproject Almere: VEKI
 • Advanced Methanol Amsterdam: SDE++
 • Innovation Fund H2Maasvlakte
 • Pre-FEED import terminal vloeibare waterstof (provincie Noord-Holland)
 • Nieuwe Warmte Nu! Nationaal Groeifonds
 • Geothermie Plukmade 2 (SDE++)
 • 12 MWth Aquathermieproject Helmond (SDE++)
 • Natuurlijke stikstof voor het telen van gewassen (OP Zuid)
 • Energie-recuperatie in een bioethanolproces (VEKI)
 • FEED study electrolyser (TSE industrie studies)
 • Opslag elektrische energie: SemperPower (EIA)
 • Carbon Capture and Storage: Aramis (SDE++)
 • Demonstration Freya Morocco (DHI)
 • CCU bij een biomethanolproces: OCAP and AMA (SDE++)
 • Plasma technologie voor stikstof fixeren en desinfecteren van voedingswater in de glastuinbouw (REACT-EU)
 • Seizoensopslag van restwarmte en zonthermische warmte Groningen (DEI+, SDE++, NPG);
 • Aardwarmteproject GeoMEC-4P
 • het eerste Nederlandse offshore windpark: NoordzeeWind, een joint venture van Shell en Nuon;
 • een houtgestookte biomassawarmtekrachtcentrale: BMC Lelystad;
 • een grootschalig distributienet voor CO2-levering aan de glastuinbouw: OCAP, een joint venture van Volker Wessels en Linde Gas Benelux;
 • een gasgestookte elektriciteitscentrale: SloeCentrale, een joint venture van EDF en DELTA;
 • duurzame energievoorziening in nieuwbouwwijk Berckelbosch door Ballast Nedam;
 • de realisatie van tankstations voor het rijden op aardgas door Ballast Nedam;
 • realisatie van een Smart Grid door glastuinbouwbedrijven op AgriportA7;
 • de realisatie van een afvalverwerkingscentrale in Amsterdam;
 • de ontwikkeling van een proces voor hergebruik van bitumen;
 • de realisatie van windparken, onder andere in de Wieringermeer;
 • de realisatie van een barriet-fabriek voor de olie & gas industrie in Marokko;
 • de realisatie van geïntegreerde PV-systemen in dakbedekking;
 • de ontwikkeling van nieuwe PV-technologie door een samenwerkingsverband van DELTA, ECN en Philips;
 • de ontwikkeling van nieuwe biobrandstoffen door een samenwerkingsverband van een universiteit en een energiebedrijf;
 • onderzoek naar- en de ontwikkeling van membranen voor waterzuivering;
 • Bio-WKK op pyrolyse-olie, een samenwerking van WNH, BTG-BTL en OPRA Turbines;
 • demonstratie van hoog innovatieve PV-technologie (op basis van RGS-wafers) door Sunergy;
 • onderzoek naar de herbenutting van restwarmte van AkzoNobel Chemicals door Siemens, Stork en Thales;
 • Bio Supply: een joint venture van VolkerWessels en Linde Gas Benelux voor de benutting van duurzame CO2 in de glastuinbouw in de Zuidplaspolder;
 • de realisatie van een fabriek voor waterfilters in Shaogang, China door IMT;
 • de technologische ontwikkeling van een Concentrated Solar Power (CSP) pilotplant  door NEM;
 • toepassing van absorptiekoeling in een industriële omgeving;
 • Warmtenet Hengelo: Intelligent Energy Europe (IEE);
 • Dutch National Platform Build Up Skills (H2020 en IEE);
 • Energy4Flexibility, een samenwerking van Arcadis, Alliander, Greenchoice, Ekwadraat en DCGV in Greenport Venlo (IEE);
 • Eweb TKI Smart Grids, een samenwerking van Westland Infra en ECW Netwerk op AgriportA7 in de Wieringermeer;
 • Stoompijpleiding Botlek Zuid, een samenwerking van Stedin, AVR en AkzoNobel;
 • MeppelEnergie: duurzame energievoorziening in Nieuwveenselanden, een investeringsproject van Rendo en de gemeente Meppel;
 • BUILD UP Skills to Business (Horizon2020);
 • Geothermal Directional Drilling (Demonstratie Energie Innovatie);
 • Glasparel+: een innovatief gietwatersysteem;
 • Geothermie Pijnacker-Noord;
 • Smart Grid ECW Netwerk;
 • Meerlanden: CO2 uit biomassa
 • Geothermie Plukmade (SDE+)
 • Demonstratie warmtepompcentrale in Warmtenet (OPZuid)
 • Demonstratie PAW in India (DHI)
 • Energieweb Glasparel+
 • H2Storage Tank Technology (MIT R&D)

Vragen? Neem gerust contact met ons op.