Inventarisatie van subsidiemogelijkheden

Teneinde een uitputtend overzicht van de subsidiemogelijkheden te verkrijgen, screenen wij uw plannen. Door deze analyse verschaffen wij een helder beeld van het subsidiepotentieel en maken wij een inschatting van de slaagkans van eventuele aanvragen. U ontvangt als resultaat hiervan een bondig en helder rapport over de subsidiemogelijkheden en de te nemen stappen. In een vervolggesprek kunnen de resultaten worden doorgesproken en verdere afspraken worden gemaakt.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.